November: Jubileumsdagen

Schema jubileumsdagen 23 november 2016, DSV 50 år
Plats: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet, NOD-huset, Borgarfjordsgatan 12, Kista.
Lokaler: Shared space + Aula NOD

Shared space
13.30 Jubileumsdagens öppnande
13.50 Välkomstskål, prefekt DSV Uno Fors

Aula NOD (Videolänk ut till Shared space)
14.00 Välkomsttal, prefekt DSV Uno Fors
14.15 Visning utdrag ur filmen ”DSV 50 år”
14.25 Inbjuden talare: Dekanus Astri Muren, SamFak, SU
14.35 Inbjuden talare: Director Elisabeth Churchill, Google USA
14.50 Inbjuden talare: Faviana Vangelius, VD och medgrundare SVRVIVE Studios

Shared space
15.10 Underhållning med DSV-studenternas kårförening
15.30 Inbjuden talare: Ann Hellenius, CIO Stockholms stad
15.40 Inbjuden talare Sveriges digitaliseringsminister Peter Eriksson
16.00 Inbjuden talare: Rektor Astrid Söderbergh Widding, Stockholms universitet
16.10 Inbjuden talare: operativ chef Urban ICT Arena Petra Dalunde, Kista science city
16.20 Orientalisk dans med affilierad forskare Nam Aghaee
16.30 Inbjuden talare: professor emerita Louise Yngström om DSV:s historia
16.40 Underhållning med DSV-studenternas kårförening
16.50 Tårtceremoni
17.05 Inbjuden talare: professor emeritus Janis Bubenko om DSV:s historia
17.20 Inbjuden talare: professor emeritus Tomas Ohlin om DSV:s historia
17.30 Musikunderhållning: Tomas Ohlins Balalajkaorkester Kazbek uppträder
17.40 Musikunderhållning: DSV-anställdas rockband uppträder
18.15 Jubileumsdagen avrundas

Uno Fors                       Åsa Smedberg
Professor, prefekt        Docent, stf. prefekt