NOD 2012

NOD-bygget 2012, bild av Nina Malm

2012 – Vi var med och byggde Nod…