Juni: Design för lärande och Vernissage

Vernissage "Electronic brain art" den 1 juniVernissage ”Electronic brain art”

Datum: 1 juni kl. 16:00 – 18:00
Lokal: DAC vid Shared Space, NOD-huset

Utställningen ”Electronic brain art” är skapad av studenter
som går termin fyra på programmet Digitala Medier och
läser kursen Transmedier. De vill att ni ska få uppleva hur
exponeringen av olika medier fungerar tillsammans när de
tolkat att DSV fyller 50år.


Design för LärandeDesign för lärande

Datum: 8 juni kl. 15:00 – 17:00
Lokal: Aula Nod, Institutionen för data- och systemvetenskap, Borgarfjordsgatan 12, Kista
Presentatörer: prof. Staffan Selander, prof. Uno Fors, prof. Robert Ramberg och fil. dr. Jalal Nouri

Seminariet kommer att ge en översikt av design för lärande och presentera olika utmaningar som följer med design för lärande. Vi kommer även att presentera hur simulering kan användas för professionell kompetensutveckling, Framtidsverkstäder och 21st Century Skills – kognitiva och sociala förmågor. Seminariet är öppet för alla, varmt välkomna!

Program

Design för lärande: en översikt och några utmaningar – Staffan Selander

Staffan Selander är fil.dr i pedagogik och professor i didaktik vid DSV, Stockholms universitet. Han är också gästprofessor vid Aalborgs universitet i Köpenhamn och vid Konstfack. Selander har under många år forskat kring design för lärande, och är redaktör för den skandinaviska e-tidskriften Designs for Learning (www.designsforlearning.nu) som utges av Stockholm University Press. Selander har också vari vetenskaplig ledare för ett antal internationella projekt om multimodala representationer och didaktisk design.

Design for learningSimulering för professionell kompetensutveckling – Uno Fors

Uno Fors är professor i IT och lärande vid DSV (Institutionen för data- och systemvetenskap) vid Stockholms universitet och arbetar med forskning om möjligheter och begränsningar med datorsimulerade (virtuella) fall och hur de kan användas för lärande och examination inom bl.a. utbildningar för läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister och socionomer. Fors forskar också på hur simulerade scenarier kan användas för riskbedömningar och rehabilitering inom psykiatri och kriminalvård.

Deltagande design – Robert Ramberg

Robert Ramberg är fil.dr i kognitionspsykologi och professor i data-systemvetenskap med inriktning IKT, samarbete och lärande vid DSV, Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar hur representationer av olika slag kan stödja samarbete och lärande. Ramberg är också forskningschef vid försvarets luftstridssimuleringscenter (FLSC/FOI) där han forskar om träning i flygsimulatorer och stöd för denna träning i termer av bl.a. beslutsstödsystem och visualiseringar av olika slag.

Utveckling och bedömning av kollaborativa förmågor i digitala miljöer – Jalal nouri

Jalal Nouri är fil.dr i Informationssamhället och forskare inom teknikförstärkt lärande på DSV vid Stockholms Universitet. Hans forskning fokuserar på orkestrering av mobila lärandeaktiviteter med ett specifikt fokus på samarbete och lärande.