Visning av studenternas DSV-film till v. och Lars DSV-flm till h.

December-utställning (15/12)