Utställning i DAC:s lokal med godbitar från jubileumsåret

December-utställning (15/12)