Studenternas DISK-sektion MES (musikaliska estetiska sektionen) underhöll

Jubileumsdagen 23 november