Mariela Du Rietz Concha Ferreira

Mariela Du Rietz Concha Ferreira

Mariela Du Rietz Concha Ferreira, kommunikatör, DSV. Arbetar på DSV sedan 2014. Jag ska se till all den fantastiska forskning, internationella projekt och samarbeten som pågår här ska bli känd utanför våra väggar.