Helena Salberg Ström

Helena Salberg Ström

Helena Salberg Ström, jurist, DSV. Jobbar med ett brett spektrum av juridiska frågor där framför allt avtalsgranskning inför prefektens undertecknande, upphandling och immaterialrätt är framträdande områden. Rollen omfattar mycket konsultation, men även handläggning och administration.