Talare från industrin, akademin och politiken

Jubileumsdagen 23 november