ai-sem-160909

Välbesökt jubileumsseminarium om "Artificiell intelligens för analys av patientjournaler" av professorerna Henrik Boström och Hercules Dalianis. Över 40 deltagare från industri, sjukvård, forskning lyssnade och ställde frågor som ledde till en spänstig dialog om framtidens system för att hitta biverkningar av läkemedel och vårdskador, men också system för att koda diagnoser rätt för att planera sjukvården på ett bättre sätt. Efter seminariet dröjde sig många deltagare kvar för att diskutera i små grupper.

”AI för analys av patientjournaler” den 9 september

Välbesökt jubileumsseminarium om ”Artificiell intelligens för analys av patientjournaler” av professorerna Henrik Boström och Hercules Dalianis.
Över 40 deltagare från industri, sjukvård, forskning lyssnade och
ställde frågor som ledde till en spänstig dialog om framtidens
system för att hitta biverkningar av läkemedel och vårdskador, men också
system för att koda diagnoser rätt för att planera sjukvården på ett bättre sätt. Efter seminariet dröjde sig många deltagare kvar för att diskutera i små grupper.