Lyckat jubileumsseminarium i september!

Välbesökt jubileumsseminariet om ”Artificiell intelligens för analys av patientjournaler” av professorerna Henrik Boström och Hercules Dalianis.Över 40 deltagare från industri, sjukvård, forskning lyssnade och ställde frågor som ledde till en spänstig dialog om framtidens system för att hitta biverkningar av läkemedel och vårdskador, men också system för att koda diagnoser rätt för att planera sjukvården på ett bättre sätt. Efter seminariet dröjde sig många deltagare kvar för att diskutera i små grupper.

Välbesökt jubileumsseminarium om "Artificiell intelligens för analys av patientjournaler" av professorerna Henrik Boström och Hercules Dalianis. Över 40 deltagare från industri, sjukvård, forskning lyssnade och ställde frågor som ledde till en spänstig dialog om framtidens system för att hitta biverkningar av läkemedel och vårdskador, men också system för att koda diagnoser rätt för att planera sjukvården på ett bättre sätt. Efter seminariet dröjde sig många deltagare kvar för att diskutera i små grupper.

”AI för analys av patientjournaler” den 9 september